Królewska Sosna

To jeden z nielicznych rezerwatów leśno-torfowiskowych. Założony został w 1959 roku z myślą o ochronie drzewostanu Puszczy Piskiej, jak i boru mieszanego. Aktualnie ma ponad 103,76 ha. Ciekawostką jest 200-letni, mieszany starodrzew, jeziorka Kruczki, jak i torfowiska wysokie. Ponadto, atrakcją turystyczną jest także obumarła w wieku około 300 lat pomnikowa sosna oraz dąb szpułkowy. Ten ostatni znany jest jako „Dąb nad Mukrem” imieniem Karola Małłki i ma ponad 400 lat. Z punktu widzenia przyrodnika ciekawostką jest również runo, w którym występują między innymi sasanka Tekli, chmiel zwyczajny czy też goździk piaskowy.

Kurtyń

To rezerwat krajobrazowo-leśny o powierzchni 273,12 ha. Utworzony został w 1893 roku i chronić ma zarówno Jezioro Krutyński, jak i góry odcinek rzeki Krutyni. Został nazwany imieniem Melchiora Wańkowicza i znajduje się na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Na terenie rezerwatu występują również rośliny, jak i zwierzęta. Wśród tych, które warto wyróżnić, można wyliczyć gąbkę słodkowodną, zawilca wielokwiatowego, dzwonka bolońskiego, jak i orlika pospolitego. Dalej, znaleźć można tutaj sasankę łąkową czy też rosiczkę.

Na terenie rezerwatu żyją również liczne ptaki. Baczni obserwatorzy i miłośnicy przyrody z pewnością poznają orła bielika, zimorodka, puchacza, orlika krzykliwego czy też derkacza.